Overeenkomst voor toegang tot ingrediëntendatabank Specsplaza
(bestemd voor
 ambachtelijke bakkerijen, franchiseorganisaties en scholen)

 *
 *
 *
1111AA
 *
 *

 *
 *
1111AA
 *
 *

012-3456789
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 *

Aanmelding voor AMBACHTELIJKE BAKKERIJ, FRANCHISEORGANISATIES EN SCHOLEN   (tarief m.i.v. 2020 excl. BTW)
 *
 *
Jaarlijks wordt gecontroleerd hoeveel specificaties u in de database hebt gezet en afhankelijk daarvan wordt de factuur opgesteld.
NBC kan uw specificaties ook voor u invoeren voor een tarief van € 60 per specificatie. (neem hiervoor contact op met de servicedesk van SpecsPlaza).
Tel: 0317 - 471250
 *

Verklaart tegen betaling en tot wederopzegging toegang te willen verkrijgen tot de ingrediëntendatabank SpecsPlaza om productspecificaties te kunnen afnemen. U ontvangt van SpecsPlaza per e-mail een ontvangstbevestiging van dit elektronisch formulier. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van onze bevestiging.

 *
 *
 *
 *
 *
 *
Algemene voorwaarden
 *

Betaling
Voor de diensten die u bij NBC afneemt, is het mogelijk een automatische incasso af te geven. Let op! Deze incasso geldt voor alle diensten die u bij NBC afneemt.

De hieronder genoemde rekeninghouder geeft het Nederlands Bakkerij Centrum toestemming om, tot wederopzegging, alle facturen automatisch te laten afschrijven.

Gegevens voor afschrijving (deze moeten corresponderen met gegevens van uw IBAN rekening)
 *
 *
 *
 *
Alleen van toepassing in het buitenland.

--
Dag - Maand - Jaar