Overeenkomst voor toegang tot ingrediëntendatabank Specsplaza
(bestemd voor
 industriële bakkerijen)

 *
 *
 *
1111AA
 *
 *

 *
 *
1111AA
 *
 *

012-3456789
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 *

Aanmelding voor INDUSTRIËLE BAKKERIJ (tarief 2020 excl. BTW): € 265,- per vestiging tot een maximum van € 1.325,- per jaar
 *
 *
Jaarlijks wordt gecontroleerd hoeveel specificaties u in de database hebt gezet en afhankelijk daarvan wordt de factuur opgesteld.
NBC kan uw specificaties ook voor u invoeren voor een tarief van € 60 per specificatie (neem hiervoor contact op met de servicedesk van SpecsPlaza)
Tel: 0317 - 471250

Verklaart tegen betaling en tot wederopzegging toegang te willen verkrijgen tot de ingrediëntendatabank SpecsPlaza om productspecificaties te kunnen afnemen. U ontvangt van SpecsPlaza per e-mail een ontvangstbevestiging van dit elektronisch formulier. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van onze bevestiging.

 *
 *
 *
 *
012-3456789
06-12345678
 *
 *
Algemene voorwaarden
 *

Betaling
Voor de diensten die u bij NBC afneemt, is het mogelijk een automatische incasso af te geven. Let op! Deze incasso geldt voor alle diensten die u bij NBC afneemt.

De hieronder genoemde rekeninghouder geeft het Nederlands Bakkerij Centrum toestemming om, tot wederopzegging, alle facturen automatisch te laten afschrijven.

Gegegevens voor afschrijving  (deze moeten corresponderen met gegevens van uw IBAN rekening):
 *
 *
 *
 *
 *
Alleen van toepassing in het buitenland.

--
Dag - Maand - Jaar