Overeenkomst voor toegang tot ingrediëntendatabank Specsplaza
(bestemd voor
 industriële bakkerijen)

 *
 *
 *
1111AA
 *
 *

 *
 *
1111AA
 *
 *

012-3456789
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 *

Aanmelding voor INDUSTRIËLE BAKKERIJ (tarief 2019 excl. BTW): € 260,- per vestiging tot een maximum van € 1.300,- per jaar
 *
 *
Jaarlijks wordt gecontroleerd hoeveel specificaties u in de database hebt gezet en afhankelijk daarvan wordt de factuur opgesteld.
NBC kan uw specificaties ook voor u invoeren voor een tarief van € 60 per specificatie (neem hiervoor contact op met de servicedesk van SpecsPlaza)
Tel: 0317 - 471250

Verklaart tegen betaling en tot wederopzegging toegang te willen verkrijgen tot de ingrediëntendatabank SpecsPlaza om productspecificaties te kunnen afnemen. U ontvangt van SpecsPlaza per e-mail een ontvangstbevestiging van dit elektronisch formulier. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van onze bevestiging.

 *
 *
 *
 *
012-3456789
06-12345678
 *
 *
Algemene voorwaarden
 *

Betaling
Voor de diensten die u bij NBC afneemt, is het mogelijk een automatische incasso af te geven. Let op! Deze incasso geldt voor alle diensten die u bij NBC afneemt.
 *

De hieronder genoemde rekeninghouder geeft het Nederlands Bakkerij Centrum toestemming om, tot wederopzegging, alle facturen automatisch te laten afschrijven.

Gegegevens voor afschrijving  (deze moeten corresponderen met gegevens van uw IBAN rekening):
 *
 *
 *
 *
Alleen van toepassing in het buitenland.

--
Dag - Maand - Jaar